blog

Global G6- dentálny operačný mikroskop

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Uplatnenie mikroskopu v endodoncii
Umožňuje lekárovi minimalizovať rozsah chirurgického vstupu a tak redukuje pacientov diskomfort a dobu liečenia. Zlepšuje presnosť mikrochirurgických incízii a šitia s 6-0 až 8-0 niťami.Umožňuje precízne priloženie a zošitie jednotlivých vrstiev tkanív s následným hojením primárnym hojením. Lepšie osvetlenie a zväčšenie operačného poľa je nápomocné pri hľadaní axcesórnych kanálikov. Výrazne pomáha pri odstraňovaní zalomených nástrojov. Zlepšuje schopnosť lekára kvalitne vyčistiť preparovaný koreňový kanálik. Pomáha pri určení správnej hĺbky preparácie pri retrográdnom plnení. Dovoľuje prevádzať kostnú chirurgiu na mikroskopickej úrovni. Umožňuje tiež väčšie zachovanie periodontálnych vlákien pri ostektómii. Dovoľuje operatérovi presnejšie a ľahšie prevádzať amputácie a hemisekcie koreňov. Zlepšuje detekciu a posudzovanie fraktúr zubov a iných abnormalít. Zlepšuje pracovné podmienky operatéra, tým že nezaťažuje jeho krčnú chrbticu, ramená a ani chrbát. Umožňuje videozáznam vo vysokom rozlíšení, ponúka viac informácii pre pacienta a vedenie kvalitnejšej dokumentácie
Prínos mikroskopu v zachovnej stomatologii.
Zlepšuje kvalitu preparácie okrajovajov kavity. Mikroskop umožňuje kvalitne prehliadnuť okrajové nenesnosti už existujúcich výplní a okrajov ďasien. Zlepšené osvetlenie a zväčšenie pomáha pri detekcii a odstraňovaní kazov. Zlepšuje diagnostiku fraktúr korunky a koreňa zubov. Uľahčuje umiestňovanie retrakčných vláken do dentálneho sulku. Umožňuje kvalitne prehliadnuť odtlačky. Pomáha kontrolovať okrajový uzáver koruniek, fasiet, inlay/onlay-í, amalgámových a kompozitných výplní. Pomáha pri konečných úpravách a leštení okrajov. Pomáha pri rekonturovaní tkanív v okolí zubov a implantátov. Pomáha ohodnotiť správnú polohu protetickej práce pri cementovaní.
Uplatnenie mikroskopu v parodontológii.
Umožňuje lekárovi minimalizovať rozsah operačného vstupu, redukuje pacientovo nepohodlie a dobu liečenia. Umožňuje lepšie diagnostikovať abnormálne stavy mäkkých tkanív dutiny ústnej(ďasná, podnebie, sliznice). Zlepšuje vizualizáciu koreňa a priľahlej kosti pri definitívnom odstránení kameňa. Umožňuje nájsť mikrozápalové ložiská pri zhodnotení výsledkov neinvazívnej terapie parodontopatii. Pomáha pri kontrolovaní kvality výplní a okrajových tkanív. Umožňuje kostnú chirurgiu na mikroskopickej úrovni s lepším zachovaním periodontálnych tkanív pri ostektómiách. Dovoľuje subepiteliálne uloženie a zošitie membrán a subepiteliálnych pojivových štepov. Umožňuje presne zobraziť implantačné lôžko zubu, zhodnotiť jeho kvalitu a presne zachytiť implantát a protetické komponenty. Umožňuje precízne kontrolovať výkony s použitím laseru, tak aby neboli poškodené tkanivá susedného zubu alebo okolie implantátu. Umožňuje dissekciu nervus mandiularis a mentalis pri laterárnom posune počas implantačných procedúr. Uľahčuje procedúru sinus liftingu vďaka priamej vizualizácii slizničnej membrány sinus Highmori. Dovoľuje presne a ľahšie amputácie a hemisekcie koreňov. Pomáha taktiež v periapikálnych zákrokoch, keď je to potrebné v rámci chirurgie parodontu. Dovoľuje šetrne rozrušiť periodontálne vlákna zubu s temer atraumatickým vybavením koreňov a koreňových hrotov pri extrakcii a následne augmentovať alveol. Umožňuje detekciu fraktúr a abnormalít koreňov.
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240