blog

Zubné implantáty - tretie zuby.

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Implantát je náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Predstavuje trvalé, dokonalé funkčné a estetické riešenie. Používa sa vtedy, keď prišlo ku strate celého zubu. Implantát má životnosť niekoľko desiatok rokov.

Ako zistíme, či môžeme zaviesť implantát

CT snímok nám poskytuje 3D obraz kosti. Priamo na klinike klientovi urobíme bez čakania CT snímok a posúdime stav kosti a okolitého tkaniva.

Kedy môžeme implantát aplikovať

Ak je na mieste dostatok kosti, môžeme implantát zaviesť hneď. Pri dobrej kvalite kosti urobíme aj provizórnu korunku - takže klient odíde s novým zubom, ktorý nepôsobí ako náhrada.
Ak chýba kosť pre zavedenie implantátu, vykonáme prípravnú operáciu, kedy implantujeme kostný štep. Po jeho zhojení zavedieme implantát.
Zavádza sa v lokálnej anestézii. Na želanie klienta alebo pri náročných či početných zákrokoch môžeme poskytnúť celkovú anestéziu.

Z akého materiálu je implantát

Najčastejšie sa používajú titanové implantáty.
Implantáty majú rôzne povrchové úpravy časti, ktorá sa zavádza do kosti.
Najlepšie sú s aktívnym biopovrchom, ktorý skracuje dobu hojenia na polovicu a percento úspešnosti je nad 99%.
K dispozícii sú aj iné, lacnejšiene riešenia, kde je úspešnosť 97-98%. Tie doporučujeme, ak pacientovi nevadí, že bude na definitívne zuby čakať 12 namiesto 6 týždňov.

Prečo je titanový implantát najvhodnejší

titan je čistý kov
je biologicky kompatibilný - nevyvoláva v tele žiadne reakcie, bežne sa používa v medicíne
je pevný, odolný voči silám vznikajúcim pri žuvaní
je úplne odolný voči korózii
je chuťovo neutrálny, nevzniká žiadna “kovová” príchuť
je to dlhodobo odskúšane riešenie

Výhody implantátu

trvácnosť
komfort
estetické riešenie
vyhneme sa snímateľnej náhrade
môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu
nie je potrebné obrusovať susedné zuby
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240