blog

Proface- neunikne nám žiadny kaz.

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Inovatívna detekcia kazu
Svetelná sonda Proface umožňuje lekárovi pristupovať k liečbe zubného kazu veľmi selektívne. Princíp tejto metódy odstraňovania poškodených zubných tkanív sa dá v skrate popísať ako metóda FACE: Fluorescence Aided Caries Excavation- čiže fluorescenciou vedené odstraňovanie zubného kazu.
Ako Proface funguje?
Baktérie v kazom poškodenej zubovine zanechávajú za sebou stopu v podobe metabolických produktov (porfirínov). Keď sa takto poškodené tkanivo zubu osvieti ultrafialovým svetlom, tieto porfiríny vykážu červenú fluorescenciu, tá je typická pre oblasti, ktoré ešte vyžadujú odstránenie zubného kazu.
Proface je teda klinická pomôcka pre detekciu baktériami infikovaných tvrdých tkanív zubu a obzvlášť infikovaného dentínu. Tento spôsob odstránenia zubného kazu je účinnejší než využite tradičných postupov (sondovania tvrdej spodiny, či farbenie detektormi kazu). Tradičný spôsob detekcie kazu umožní len odhaliť prítomnosť infekcie v tkanive. Proface s využitím špeciálnych okuliarov umožní priamo vizualizovať baktériami infikovaný dentín, a je to možné kedykoľvek v priebehu terapie kazu.
Princípy sondy Proface tzv. FACE boli dokázané viacerými klinickými štúdiami po celom svete.
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240
Naši partneri

Union zp

Dôvera zp

VŠZP as

Menu
Sledujte nás
MDDr. Filip Langer s.r.o. (c) 2014
Web Development by MDDr. Filip Langer and HTML5 Templates