blog

Vita Zyrcomat- pec pre zirkón

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Neuveriteľne rýchle syntrovanie
Nová Vita Zircomat je schopná zosintrovať až 25členov, alebo 9členný most v priebehu 55 minút. To všetko pri štarte z izbovej teploty. Pec bola dôsledne testovaná, aby v nej sintrované náhrady boli bez vnútorného pnutia, a aby schladenie na 400°C prebehlo veľmi šetrne. Toto je dôležité pre predfarbené Vita YZ materály. Vďaka bohatému programovému vybaveniu je v peci možné syntrovať všetky „frame- workové“ materiály. Vysokorýchlostné preddefinované sintrovanie poskytuje možnosť zhotovenia úsmevu v jednom dni. Rozširujú sa tak možnosti zhotovovania niekoľkých náhrad naraz, pričom sú všetky procesy vo viacerých peciach ovládané z jediného kontrolného zariadenia.
V priebehu sintrovania sa používajú zirkóniové perly vo v sintrovacej miske . Vďaka nim vie Vita zaručiť konzistenné zmrštenie konštrukcie , alebo plnoanatomického mostíku. V iných peciach môžu nastať problémy, keď dôjde k odtyku náhrady a podkladu sintrovacej misky v priebehu zmršťovania. Deväť členná konštrukcia však potrebuje oporu výstuhy, preto sa nesintruje na perlách.
Aj snímky z elektrónového mikroskopu dokazujú, že konvenčne sintrovaný povrch konštrukcie je rovnako konzistentný, ako je konzistentná štruktúra zŕn materiálu po pálení v rýchlom cykle. Toto je jasný dôkaz, že sintrovanie nezmenilo materiálové vlastnosti v priebehu vysokorýchlostného procesu. Veľkosť zŕn je približne 500nm.
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240