blog

Naše zubné CT- Sirona Orthophos XG3D

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Jedná sa o najpopulárnejšie 3D zubné CBCT zariadenie na svete. S ideálne navrhnutým zobrazovacím objemom dokáže zachytiť v trojrozmernej rekonštrukcii oblasť 8x 8cm. Pričom rozlíšenie je štandardne až 160mikrometrov. V detailnom móde dosiahne rozlíšenie dokonca až 100mikrometrov. To je obzvlášť výhodné v priebehu endodontického ošetrenia koreňových kanálikov. Výrazne sa tak uľahčuje hladanie doplňujúcich koreňových kanálikov, ktoré veľmi často stoja za neúspechom endodontickej liečby.
Orthophos je precízne navrhnutý pre každodennú prax. Jedinou expozíciou zachytí pacientovu hornú aj dolnú čeľusť. Naši pacienti pri snímkovaní rovnako veľkej oblasti vyhnú opakovaným expozíciám röntgenového žiarenia, ktorému by boli vystavení pri prístrojoch s menším FOV. Pretože tieto zastarané RTG musia spájať viaceré malé objemy do jedného celku. To sa v dnešnej dobe ukazuje ako neefektívne a pomerne nepresné.
Aj obyčajné OPG (ortopantomogram) čiže jediný snímok všetkých zubov a kostí hornej a dolnej čeľusti je v porovnaní so snímkami s ostatnými OPG a digitálnymi OPG bezkonkurenčný. Vyniká počtom odtieňov šedej a vysokým kontrastom. To sú veľmi dôležité vlastnosti snímku pre jeho maximálnu diagnostickú hodnotu.
Naviac vďaka integrácii 3D snímok s technológiou CEREC dokážeme dopredu navrhnúť ideálnu polohu protetickej práce –korunky a k nej aj čo najvhodnejšiu polohu implantátu. Implantát je tak ideálne zaťažovaný, čo prispieva k jeho kvalitnej a dlhodobej funkcii.
Našim pacientom tak odpadá potreba cestovať na iné pracoviská, čo je pre každého pacienta nespornou výhodou.
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240