blog

Endopilot- endodontické centrum

Posted by Filip Langer on Apríl 22, 2014
Charakteristika zariadenia
Je novým revolučným konceptom zariadenia všetko v jednom. Je flexibilý a malý, spĺňa všetky očakávania ktoré sa naň kladu.
Je ovládaný pomocou veľkého dotykového displaya. S jednoduchým menu pre ergonomickosť práce.
Systém endomotoru
Ľahká koncepcia motora a násadca umožňuje jemné ovládanie koreňových pilníkov.
Počas celého pracovného postupu lekár vidí aktuálnu polohu nástroja priamo na displayi.
Používa patentovanú technológiu určovania polohy pilníka integrovanú do tela násadca, plne odizolovanú od jeho povrchu.
Patentovaná je aj funkcia redukcie točivého momentu v apikálnej oblasti, ako prevencia zalomenia nástroja.
Systém pozná všetky používané druhy koreňových nástrojov. Pre každého konkrétneho výrobcu a konkrétny nástroj pozná nastavenie rýchlosti rotácie a točivého momentu.
Kontroluje opotrebovanie a kvalitu použitého nástroja a včas upozorní lekára na potrebu jeho vyradenia. Toto nedokáže žiadne iné zariadenie na trhu. Vďaka tomu sa ešte viac predchádza neželaným komplikáciám endodontického ošetrenia zubu.
Apexlokátor
Presne určí dĺžku koreňa za zlomok času oproti ostatným apexlokátorom. Za pomoci funkcie on-the-fly je schopný zobraziť polohu pilníka v koreňovom kanáliku v reálnom čase.
Používa najmodernejšiu multifrekvenčnú technológiu určovania dĺžky koreňového kanálika.
Dá sa použiť v kombinácii s ručným, alebo rotačným nástrojom upnutým v kolienku.
Systém plnenia kanálikov tekutou gutaperčou
Tento systém umožňuje v súčasnosti najdôslednejšie zaplnenie koreňového sytému zubu. Jedná sa o 3D zaplnenie kanáliku, kedy hermeticky uzatvárame koreňový kanálik pred prienikom infekcie k štruktúram závesného aparátu zubu.
Nástroj D-pack po zasunutí do kanálika roztaví gutaperču a jeho hlbším zasunutím ju vtlačí až do jemných štruktúr zuboviny.
Nástroj B-fill zas umožňuje doplniť koreňový kanálik ďaľšou vrstvou gutaperči, ktorá je potom skondenzovaná tak, aby hermeticky uzavrela priestor koreňového kanálika.
Teploty na ktoré sa gutaperča zahrieva sú plne kontrolovateľné, tak aby vyhovovali potrebám konkrétneho zubu.
Celý technologický postup je oproti systému laterárnej kondenzácie (kvalitatívnemu štandardu ošetrenia kanálikov zubu) rýchlejší a kvalitnejší.
Online prihláška do ZP UNION

Potrebjete veľký rontgen OPG, či zubné CTčko?

Posted by Keith Beauvais on Apríl 12, 2014
Naše moderné RTG zariadenie je dostupné nie len pre našich pacientov, ale aj pre pacientov od iných lekárov.
Snímkujeme v priebehu celého týždňa počas ordinačných hodín, ale aj v sobodtu od 10:00 do 12:00.
Cena za OPG je 15euro, za CT je 25euro.
objednajte sa telefonicky na 0445209240